Bilder

Bilder sier mer enn tusen ord...

KOPLI TALLINS SLUM OMRÅDE

Peeteli barnehjem - underholdning fra barna

Slumområdet Kopli

Juletrefest for barna og fattige familier

2015-2019