Bilder

Bilder sier mer enn tusen ord...

Forberedelser og reise

Peeteli barnehjem - underholdning fra barna

Slumområdet Kopli

Juletrefest for barna og fattige familier