Hvordan hjelpe

For at SAS Julefly skal kunne gjennomføres, er vi helt avhengig av hjelpen vi får fra våre frivillige, privatpersoner og sponsorer. Vi er enormt takknemlige for engasjementet, omsorgen og givergleden som finnes der ute, og for de som har vært med på å gi håp til mange fattige barn, voksne og familier i Latvia, Polen og Estland gjennom disse årene. Ønsker du å være med å bidra, kan du lese mer om vårt arbeid nedenfor. 

Innsamling til vårt lager på Gardermoen 

Menneskene vi hjelper i Tallin lever under svært fattige kår og har behov for det meste. Mange ensomme og familier bor i forlatte hus eller svært enkle sosiale leiligheter som kan mangle både strøm og vann. Med dårlig isolasjon og mangel på fyringsmuligheter, blir de svært glad for å motta blant annet varme klær, sko, tepper og stearinslys som de kan varme seg på.

Gjennom året samler frivillige inn blant annet klær, sko, leker til vårt lager på Gardermoen som videre blir sortert i trailere som kjører til Tallin på høsten. Disse går til barnehjemmet og til andre vanskeligstilte i byen.

Kontakt oss gjerne dersom du har noe du ønsker å gi bort til dette formålet

Salg av magnetkort til familiepakker

Salg av magnetkort som går til familiepakker er en svært viktig del av aksjonen som gjør at vi kan gi trengende familier nødvendig forsyning med mat. Magnetkortene selges til 100,- og 200,- og det blir handlet inn lokale matvarer fra Estland slik at de skal kunne bruke varer de er vant med å se i sitt hjemland. 

Når Juleflyet er på plass i Estland, deles disse familiepakkene ut til familiene under "Juletrefesten" som Juleflyet arrangerer for barnehjemmet og andre fattige familier i nærområdet. Det er stor glede når familiene mottar familiepakkene. 

Innbetaling:
Kontonummer: 3411.38.79221
IBAN: NO4834113879221
SWIFT: DNBANOKK


Kontakt oss dersom du ønsker å hjelpe til med å selge familiepakker

Salg av pins

Nytt fra 2015 er salg av pins. Ønske er å få registrert en medlemsmasse og å bidra med ekstra til aksjonen. Det er ingen årlig innbetaling, men kun et engangsbeløp på 200,-

På lik linje med familiepakkene, ønsker vi også å selge pins som støtte til aksjonen. 150,- uten medlemsskap og 200,- med medlemsskap. 

Dersom du ønsker og kjøpe, og/eller selge ta kontakt med oss. 

Innbetaling:
Kontonummer: 3411.38.79221
IBAN: NO4834113879221
SWIFT: DNBANOKK​

Sponsorer

Gjennom ulike sponsorbidrag fra både små og store firmaer hvert år har vi hatt mulighet til å glede mange med diverse mat, hygieneartikler, godteri, kaffe, kjeks og mye mer. Disse bidragene kommer svært godt med for både barn og voksne i Estland. 

Ta kontakt med oss dersom du eller din bedrift har varer som ønskes å sponses til Juleflyet!
Ønsker du å være med å bidra på en annen måte, ta gjerne kontakt med oss.